Nyhetsbild

Bibehållen lönsamhet med egen elproduktion

De skenande elpriserna försvårar lönsamheten för den svenska tillverkningsindustrin. En lösningar är att bli självförsörjande och på så sätt få kontroll över utgifterna för elkostnader. Gjuteriteknik i Värnamo producerade förra året 50 procent mer energi än vad man gjorde av med, tack vare egna vindkraftverk och solceller.
– Så som vår bransch ser ut i dag blir det för dyrt om du inte är insatt i frågan, säger Jonas Abrahamsson, vd på Gjuteriteknik.


Det började med två små vattenkraftstationer på 1970-talet. Cirka 40 år senare byggde Gjuteriteknik sitt första vindkraftverk och under 2020 monterades solceller på tomten. Egen elproduktion är alltså ingen ny punkt på agendan för Jonas Abrahamsson och Gjuteriteknik.
– Att pressgjuta zink är energikrävande och vårt absolut största miljöavtryck är energin som går åt i processen när vi smälter metall. Det var lite vår ansats när vi investerade i vårt första vindkraftverk 2008. Tidigare hade vi haft två små vattenkraftverk från 1970-talet och har alltid producerat vår egen el. Men ett vindkraftverk 2008 var tidigt och tiden var inte riktigt mogen. Alla var inte alls lika begeistrade som vi var, säger han.


Därefter har det hänt mycket. Ett vindkraftverk blev en vindkraftspark som under 2020 förstärktes med solpaneler på tomten. Resultatet visade sig snabbt – förra året producerade Gjuteriteknik 50 procent mer el än vad de använde.
– Attityden vände för fem, sex år sedan och det blev mer accepterat med ett tydligt hållbarhetsarbete. Samtidigt kände vi att vi ville fortsätta att utvecklas – det finns mycket greenwashing i dag där direkt dåliga företag har fina presentationer om sitt hållbarhetsarbete. Vi gör inte det här för att plocka gratispoäng på marknaden utan för att vi vill göra något riktigt bra för framtiden, säger han.


Börja med små steg


Nu menar inte Jonas Abrahamsson att en vindkraftpark och solceller är rätt strategi för precis alla företag, men han uppmanar gärna andra företagare att skaffa sig mer kunskap och engagera sig i energifrågan. Inte minst för att kunna stå emot vid eventuella kriser.
– Vår investering i vindkraft kommer att vara en ekonomis    kt dålig affär de år som det finns gott om billig el, andra år, som nu, kommer det att vara väldigt lönsamt. Samtidigt är en sådan här investering på 30 år och zoomar man ut från det perspektivet kommer man få lite av varje. Det är så vi tänker hela tiden. Därför är det ingen idé att jubla ett år när elpriserna är höga, lika lite som vi inte kan gråta när det är åt andra hållet. Det är förväntat att det ska gå upp och ner, säger han.


  Jonas Abrahamsson, vd Gjuteriteknik


Jonas Abrahamsson, vd på Gjuteriteknik.


Alla problem behöver heller inte lösas direkt vid skrivbordet, menar Jonas Abrahamsson, och det räcker med att börja resan med ett litet steg.
– Det första steget kan vara att bara sätta upp några solpaneler. Därefter växer intresset och engagemanget, och så fort man blir engagerad, ja då lär man sig mer. Först då blir det tydligt vilka stora steg som är bra att ta. Det finns inget som är rätt eller fel. Så som vår bransch ser ut i dag blir det för dyrt om du inte är insatt i frågan. Du måste helt enkelt vara engagerad och kunnig. Det bästa knepet jag kan ge är att bara ge sig in i det och därefter låta intresset och kunskapen styra strategin.


Minst en ny kund


När Gjuteriteknik i år ställer ut på Elmia Subcontractor är tongångarna kring hållbarhet och egen elproduktion helt annorlunda än då för 14 år sedan när det första vindkraftverket installerades. Nu är det mer eller mindre nödvändigt att visa företagets hållbarhetsarbete utåt och här är Elmia Subcontractor ett viktigt skyltfönster för Gjuteriteknik.
– Vi ställer ut på två–tre mässor om året och Elmia Subcontractor är väldigt speciell med enormt mycket input från alla typer av möten. Det är nästan omöjligt att se hur en vecka på skrivbordet skulle ge fler kunder än en vecka i vimlet på Elmia, säger Jonas Abrahamsson.


Gjuteriteknik åker alltid med en tydlig ambition till Elmia Subcontractor – minst en ny kund. Men det är inte bara nya kunder och affärer som är det viktiga för Gjuteriteknik på Elmia Subcontractor. Jonas Abrahamsson lyfter även fördelen med att träffa andra intressenter, som på ett eller annat sätt hjälper företaget att utvecklas.
– Vi pratade export och hållbarhet med Almi under Elmia Subcontractor i höstas. Efter någon vecka kontaktade jag dem och därefter har de hjälpt oss att höja ambitionen i vårt hållbarhetsarbete. Det hade aldrig hänt om vi inte hade fått den initiala kontakten på mässan. Det var en helt oväntad kontakt, men också värd alla dagarna som utställare på mässan.
Mikael Barani

2022-05-05 09:55