Nyhetsbild

Grävmaskinist: Lär dig bygga gröna vägar i Lofsdalens stigcykelpark

I Lofsdalen har stigbyggarteamet skapat en helt ny stigcykelpark. I sommar ges bland annat grävmaskinister möjligheten att gå en kurs i hur man bygger en cykelstig på rätt sätt.


Teamet med Kalle Ström i spetsen kommer gå igenom misstag och de lyckade lederna. Deltagarna kommer få höra om hela processen från planering till genomförande och även själva  renovera en led med fokus på vattenavrinning.
Grävningen av ett helt nytt teknikområde kommer att påbörjas under kursens gång där deltagarna får vara med från början. Allt från flaggning till lutning och kommunikationen med grävmaskinisten gås igenom.


14-16 juni 2022 genomför Lofsdalens stigcykelteam i stigbyggnation Foto: Emil Sergel



Utbildningen äger rum från den 14 till den 16 juni.
Deltagarna kommer praktiskt arbeta ute och vi kommer cykla dag två. Har man inga egna cyklar så finns det att hyra.

Utbildningen är för dig som:
- Är intresserad av stigbyggnation
- Destinationsutvecklare som vill utveckla sin cykling
- Grävmaskinister som vill lära sig mer om tekniker kring stigbyggnation


Boka och läs mer




Mikael Barani

2022-05-04 09:20