Nyhetsbild

Sågverket som producerar fjärrvärme

När Sävar Såg utanför Umeå installerade sin tredje biobrännslepanna började man ta tillvara på överskottet och producera fjärrvärme. Det hela föll sig extra väl ut då Umeå kommun planerade för utbyggnad av Sävar samhälle.


Sågverket som ligger en bit norr om Umeå har under de senaste åren gradvis ökat produktionen. Man har förfinat maskinparken och byggt ut anläggningen. I och med expansionen installerades en tredje biobränslepanna för att torka virket. Eftersom bränslepannan genererade överskottsvärme beslutade man att ta vara på överskottet och producera fjärrvärme.


Samtidigt växte värmebehovet på orten eftersom Umeå kommun planerade en utbyggnad av Sävar samhälle. 3 000 invånare skulle bli 9 000 och då behövde även fjärrvärmenätet byggas ut.


Ställverk för mindre och större industrier
För att lyckas med satsningen krävdes ett stabilt ställverk. Därför bjöds Assemblin och Elicom in i projektet. Efter en del efterforskning föll valet av ställverk på Hagers unimes H.
– Fördelen med unimes H är att de många kombinationsalternativen skapar en unik helhetslösning som enkelt kan utökas modulärt och flexibelt anpassas efter framtida krav, vilket gör det väldigt enkelt och kostnadseffektivt för både installatör och fastighetsägare, säger Karl-Magnus Forsell, produktchef för energidistribution på Hager.


  Sävar sågverk i Umeå  


Men utmaningen för Elicom, som byggde ställverket, var att lära sig Hagers produkter som de inte jobbat med tidigare.
– Ett ställverk lär man sig inte så snabbt, men våra konstruktörer var nere hos Hager i Schweiz och gick en utbildning. Samarbetet gick bra och vi är nöjda med unimes H. Vi har tidigare saknat ett bra alternativ för mindre och större industrier, säger Alf Nordstrand, säljare på Elicom.


Värme med förnyelsebar råvara
I Sävar samhälle har man nu kunnat möta den ökande efterfrågan på fjärrvärme. Sågverket värmer upp samhället med biobränsle från det lokala skogsbruket. Man ökar dessutom sina biobränsleleveranser till Umeå Energi. Leveranserna motsvarar den årliga energiförbrukningen till närmare 10 000 hushåll och säkerställer att Umeå Energis kraftvärmeproduktion av el och värme kan ske med förnyelsebar råvara.
Mikael Barani

2022-04-29 09:30