Nyhetsbild

Här ligger hushållens gräns för höjda boräntor

Fem procents boränta – då blir det tufft för var femte hushåll i Sverige. Siffran är något att hålla ögonen på i tider då banker och experter förväntar sig att Riksbanken kommer att höja räntan flera gånger under året. Mäklarföretaget Bjufors och Sifo har tagit fram underlaget


Vad räntorna kommer ligga på om ett par år återstår att se, men bedömare är eniga om att de vida kommer överstiga dagens nivåer. Många hushåll står ändå väl rustade. Endast var femte skulle få svårt att klara ekonomin om räntan låg på 5 procent. För färre än var tionde (8 procent) går bristningsgränsen vid 3 procent.
– De flesta kommer med god marginal ha råd med kraftigt höjda boräntor, visar vår undersökning. Men nära var tionde bostadsägare kommer få det svårt om boräntorna bara skulle klättra upp mot tre procent och det är inte särskilt mycket ur ett historiskt perspektiv, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Sverige.


Lägg undan pengar


Bland de som har lägst marginaler finns främst personer i det äldre åldersspannet, 56-79 år. Var tionde i denna grupp klarar inte en ränta på mer än 3 procent. Samtidigt är det, av förklarliga skäl, flest i denna grupp som inte har några bolån överhuvudtaget.


  Stockholm by night  


För den som oroar sig över vad högre räntor kan innebära finns det några saker man kan göra, tycker Fredrik Kullman.
– Lägg undan lite pengar varje månad i en höjd ränta-buffert. Undersök också möjligheten att förhandla om ditt bolån. Att pruta på räntan är något nästan alla kan göra. Går det inte bör man kanske överväga att binda räntan för att vara säker på vad man kommer betala på längre sikt, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors SverigeUndersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 4-8 april 2022. Totalt intervjuades 1449 personer i åldern 18-79 år i Sverige. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.
Mikael Barani

2022-04-28 11:45