Nyhetsbild

Försäljning av byggmaterial skjuter i höjden

Byggmaterialhandeln upplever en kraftig utveckling av försäljningen under årets första kvartal. I jämförelse med samma period förra året ökade försäljningen med 18,9 procent. Siffrorna kommer från Byggmaterialhandlarna.


Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 18,9 procent under första kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal 2021. Den underliggande prisutvecklingen har varit hög under perioden och uppskattas till strax under 30 procent.
– Detta år har inletts starkt, med en försäljningsutveckling på 18,9 procent under första kvartalet. Stora delar av tillväxten kan dock hänföras till prisuppgångar på framför allt träprodukter och byggmaterial. Träprodukter har ökat kraftigt i inköpspris även under det senaste kvartalet och står för cirka 20 procent av branschens försäljning, vilket påverkar utvecklingstalen, säger Monica Björk.


Under årets första kvartal var proffshandeln fortsatt den drivande försäljningskanalen för byggmaterialhandeln och stod för nästan hela försäljningstillväxten.
– Den konsumentdrivna försäljningen har efter den kraftiga uppgången under 2020 och inledningen av 2021 haft i stort sett nolltillväxt under senaste kvartalet, avslutar Monica Björk.


  Byggmaterial ovanifrån  


Träprodukter framåt


Under första kvartalet 2022 var utvecklingen starkast i Södra Sverige, med över 24 procents ökning jämfört med samma period förgående år, följt av Norra Sverige som ökade med nästan 23 procent. Resterande regioner har haft en försäljningsökning med mellan 12 och 19 procent. Försäljningsutvecklingen i proffshandeln ökade under årets första kvartal med drygt 26 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningsutvecklingen i konsumenthandeln ökade med 0,5 procent under samma period.


Av de stora varugrupperna är det träprodukter som har haft den starkaste utvecklingen. Under årets första kvartal uppgick försäljningstillväxten till 36 procent. En betydande del av försäljningsutvecklingen på träprodukter kan hänföras till prisökningar.Fakta om Byggmaterialindex
HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps månadsvis till prenumeranter 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Woody Bygghandel, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes.


Försäljningsstatistiken fördelat på proffs- och konsumentförsäljning baseras på försäljningen från Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes.


Möjlighet till mer data som prenumerant
En prenumeration på Byggmaterialindex ger tillgång till utvecklingstal totalt och regionalt, även uppdelat mellan proffs- och konsumentförsäljning. Nyckeltalen över branschutvecklingen släpps månadsvis i en rapport tillsammans med kommentarer och en tydlig sammanställning av relevanta branschnyckeltal. Möjlighet till nyckeltal för specifika varugrupper finns enligt varugruppsindelningen BK04.


Information om prenumerationstjänsten finns på www.byggmaterialindex.se
Mikael Barani

2022-04-27 09:32